projektijuhtimine – GO EAST!

Kas Su ettevõte soovib laiendada oma tegevust Ida-Euroopas? Kas Su Ida-Euroopa haru soovib mitmekesistada oma tegevust ja luua täiesti uus logistikastruktuur, mis igati üldtunnustatud rahvusvahelistele standarditele vastab? Kas Sul on probleeme oma logistikasüsteemi kohandamisega Tolliliidu või SRÜ liikmesriikides kehtivate tolli reguleerivate õigusaktidega? Me käime koos Sinuga läbi kõik uue logistikastruktuuri ülesehituse etapid, sh:

  • Olemasoleva logistikastruktuuri analüüs ja hindamine
  • Uue struktuuri  ja lahenduse ülesehitus
  • Tegevusega seotud dokumentatsioonikomplekti väljatöötamine
  • Logistikamudeli kohandamine Tolliliidu või SRÜ liikmesriikide tollikeskkonna järgi
  • Projekti rakendamine ja käikulaskmine
  • Personali väljaõpe ja järelevalve juurutamise perioodil

Kogenud konsultantide ja logistikavaldkonna professionaalide kaasamine võimaldab Sul märkimisväärselt aega ja vahendeid säästa!